What really matters in life

Med respekt till barnen som bor på sjukhuset vill jag inte visa deras ansikten.

Jag vet inte riktigt vart jag ska börja mer än på något sätt säga att jag är otroligt tacksam för stunder som dessa. Igår besökte vi Ugi Onlus, en volontärförening som hjälper barn med cancer och deras familjer. Det är så fantastiskt att det finns platser som dessa. Även om det är jätte hemskt att se vad de här små barnen går igenom betyder det enormt mycket att få kunna försöka ge lite styrka och kärlek för att de förhoppningsvis ska göra de lite starkare i sin kamp mot cancer. Usch nu gråter jag igen… Bröt ihop igår när jag kom hem för det var så mycket att hantera på något sätt. Jag är som sagt otroligt tacksam att vi fick möjligheten att åka dit, att försöka bidra på något sätt med det vi kan även om det absolut inte är tillräckligt men i alla fall få de att tänka på något annat för en stund. Jag vill göra det mer och oftare. Det gjorde mig så glad att se dem glada. Samtidigt är det så hemskt att se de små barnen ens behöva gå igenom all den där skiten. Ingen ska behöva gå igenom det. Jag önskar jag kunde få det att försvinna. Det får mig att tänka på min gudmor som gick bort hastigt i sjukdomen för inte så länge sen och det känns så jävla orättvist. VARFÖR!!?? FÖRSVINN!!! Man känner sig så otroligt hjälplös och det gör ont i hela kroppen att känna så. Det ska inte behöva vara så. Det ska inte finnas. Det ska inte det.

Jag är så otroligt imponerad och mållös över hur de här små barnen kan vara så starka och positiva trots situationen. Det är fantastiskt att se. Det ger mig enorm styrka och vilja. Det får en att tänka enormt mycket och gör mig tacksam för det jag har. Jag försökte ge allt jag bara kunde till barnen, trots lite kommunikationssvårigheter med språket, haha, men ibland behöver man inte prata, det räcker att bara vara där och ge allt av sig själv. Vi pysslade, spelade fotboll, låtsades spela in radio och bara hängde. Det var jättemysigt och så fint. Ibland behöver man släppa sitt eget för att förstå och fokusera på vad som verkligen är viktigt i livet.

Tack Ugi Onlus för att vi fick komma <3

With respect to the children living in the hospital, I do not want to show their faces.

I do not really know where to start more than in any way say I’m incredibly grateful for moments like these. Yesterday we visited Ugi Onlus, a volunteer association that helps children with cancer and their families. It’s so amazing that there are places like these. Although it’s really hard to see what these little children are going through. I’m thankful that we got the possibility to go there and try to give some strength and love to hopefully make them a bit stronger in their fight against cancer. Now I crying again…. I totally broke down yesterday when I got home because there was so much to deal with in some way. As I said, I’m incredibly grateful that we got the opportunity to go there, trying to contribute in any way to what we can, although it’s definitely not enough, but at least they’ll have to think of something else for a while. I want to do it more and more often. It made me happy to see them happy. At the same time it is so terrible to see the little children even having to go through all that shit. Nobody should. I wish I could make it disappear. It makes me think of my godmother who went away quickly in cancer not so long ago and it feels so damn unfair. WHY!!?? CAN YOU JUST GO AWAY !!! You feel so incredibly helpless and it hurts your entire body to feel so. It should not be so. It should not exist. It should not.

I am so impressed and speechless about how these little children can be so strong and positive despite the situation. It’s great to see. It gives me tremendous strength and will. It makes me think a lot and be thankful for what I have. I tried to give all I could to the children, despite some communication difficulties with the language, haha, but sometimes you do not have to talk, just enough to be there and give it all of yourself. We played football, pretended to record radio and just hang around together. It was very amusing and so nice. Sometimes you need to let go of your own stuff to understand and focus on what is really important in life.

Thank you Ugi Onlus for having us <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *